Vergoedingenoverzicht

De digene HPV Test spoort 13 'hoog risico' HPV typen op, die verantwoordelijk zijn voor bijna 100% van de gevallen van baarmoederhalskanker, en die in combinatie met een uitstrijkje, zoals aanbevolen door plaatselijke richtlijnen, de hoogste zekerheid kan bieden voor het zo vroeg mogelijk opsporen van ziekte van de baarmoederhals.

DE HPV test wordt niet standaard vergoed. In Nederland wordt de HPV test naast het uitstrijkje niet standaard meegenomen in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en wordt de HPV test als vervolgonderzoek gezien en niet als bevolkingsonderzoek. Daarom is de test niet gratis. Echter vergoeden de meeste verzekeraars de digene HPV Test als hij wordt uitgevoerd als vervolgtest bij abnormale resultaten (Pap2/3a1 richtlijn NVVP, zie www.pathology.nl) van het uitstrijkje. Ook als uw patiente vraagt om een HPV test onafhankelijk van de resultaten van het uitstrijkje wordt deze steeds vaker vergoed omdat de verzekeraar het belang van de preventieve test steeds meer erkend. Het is echter mogelijk dat uw patient een bepaald bedrag moet betalen of een eigen risico. Zij kunnen het beste hun zorgverzekeraar vragen of de HPV test in het pakket zit, en vragen naar de voorwaarden waaronder HPV-testen worden vergoed.