Via peer review gecontroleerde klinische gegevens

In combinatie met een uitstrijkje is de digene HPV Test* een effectievere manier voor vaststelling van het risico op ontwikkeling van ziekte en kanker van de baarmoederhals, dan met alleen cytologie. De op detectie gebaseerde test met nucleïnezuur-signaalamplificatie is klinisch effectief gebleken in onderzoeken waarvan in meer dan 300 publicaties met 'peer review' verslag is gedaan. Hieronder staat slechts een aantal voorbeelden van de rijkdom aan klinische informatie die uit deze onderzoeken - waar meer dan 100.000 vrouwen bij betrokken waren - is afgeleid, de meest recente bovenaan.

 • In een Finse studie, die het primair HPV testen onderzocht als onderdeel van een reeds lang gevestigd, routine matig screeningsprogramma op baarmoederhalskanker, bleek de HPV DNA test gevoeliger voor de detectie van CIN III+ lesies dan conventionele cytologie. Het aantal gevallen van baarmoederhalskanker was laag, maar gezien de hoge kans op progressie van CIN III+ zijn de bevindingen van groot belang voor de preventie van kanker.
  Ahti Anttila et al. Rate of cervical cancer, severe intraepithelial neoplasia, and adenocarcinoma in situ in primary HPV DNA screening with cytology triage: randomised study within organised screening programme, BMJ 2010;340:c1804 online

 • HPV screening is effectiever dan het bestaande uitstrijkje in de preventie van invasieve baarmoederhalskanker, door persistente hoge graad (klinisch relevante) lesies eerder te detecteren en het verstrekken van een langere periode met een laag risico. Voor vrouwen van 35 jaar en ouder ondersteunen deze resultaten het gebruik van DNA HPV testmethode voor primaire screening met een langer interval, met een rol voor cytologie in de triage (follow-up) van HPV positieve vrouwen“, aldus de auteurs.
  Ronco, G. et al. Efficacy of human papillomavirus testing for the detection of invasive cervical cancers and cervical intraepithelial neoplasia: a randomised controlled trial. The Lancet Oncology 2010, Vol. 11 No. 3 pp 249-257. online

 • Vergeleken met cytologie heeft HPV-testen een grotere sensitiviteit voor het opsporen van cervicale intra-epitheliale neoplasie. De sensitiviteit van HPV-testen voor CIN 2 of 3 was 94,6 %, terwijl de sensitiviteit van alleen cytologie 55,4 % was. De sensitiviteit van beide tests tezamen was 100 %, en de specificiteit 92,5 %.
  Franco, E. et al. Human Papillomavirus DNA versus Papanicolaou Screening Tests for Cervical Cancer. New England Journal of Medicine 2007; 357: 1579-1588.

 • Implementatie van HPV-DNA testen bij screening op baarmoederhalskanker leidt tot een substantiële verhoging van het aantal opgespoorde CIN 2/3+ laesies bij de baseline-screeningronde. Bij de volgende ronde werd een combinatie gebruikt van HPV-DNA en cytologietests bij beide onderzochte groepen, en er werden significant minder CIN 2/3+ laesies aangetroffen bij de vrouwen die bij de baseline-ronde beide tests gehad hadden, dan bij de controlegroep. Zodoende laten de resultaten zien dat implementatie van HPV-DNA testen bij screening op baarmoederhalskanker leidt tot vroege opsporing van klinisch relevante cervicale laesies.
  Meijer, C. et al. Human papillomavirus DNA testing for the detection of cervical intraepithelial neoplasia grade 3 and cancer: 5-year follow-up of a randomized controlled implementation trial. The Lancet 2007; DOI:10.1016/S0140-6736(07)61450-0.

 • HPV-testen bij primaire screening en HPV-vaccinatie tegen de meest voorkomende typen hebben de potentie om de incidentie van invasieve adenocarcinomen te reduceren.
  Castellsague, X. et al. Worldwide Human Papillomavirus Etiology of Cervical Adenocarcinoma and Its Cofactors: Implications for Screening and Prevention. Journal of the National Cancer Institute 2006; 98: 303-315.

 • HPV-testen is substantieel gevoeliger bij het opsporen van CIN 2+ dan cytologie (96,1% versus 53%) maar minder specifiek (90,7% versus 96,3%). In deze analyse was de sensitiviteit van HPV-testen gelijk in ieder uitgevoerd onderzoek in verschillende gebieden in Europa en Noord-Amerika, terwijl de sensitiviteit van cytologie sterk varieerde. Deze resultaten ondersteunen het gebruik van HPV-testen als de enige primaire screeningtest, waarbij cytologie wordt beperkt tot vrouwen die HPV-positief getest zijn.
  Cuzick, J. et al. Overview of the European and North American studies on HPV testing in primary cervical cancer screening. International Journal of Cancer 2006; 119: 000-000.

 • HPV-testen was op zichzelf gevoeliger dan conventionele cytologie onder vrouwen tussen 35 en 60 jaar. Toevoeging van cytologie op vloeistofbasis verbeterde de sensitiviteit slechts marginaal, terwijl het aantal fout-positieven steeg. HPV-testen met de Hybrid Capture® 2 van QIAGEN met een 'cutoff' van 2 pg/mL is mogelijk meer van toepassing dan een 1 pg/mL 'cutoff'' bij primaire screening op baarmoederhalskanker.
  Ronco, G. et al. Human Papillomavirus Testing and Liquid-Based Cytology: Results at Recruitment From the New Technologies for Cervical Cancer Randomized Controlled Trial. Journal of the National Cancer Institute 2006; 98: 765 – 74.

 • Omdat HPV-DNA testen gevoeliger is dan cervicale cytologie voor opsporen van CIN 2 en CIN 3, kunnen vrouwen met een negatief overeenkomstig testresultaat gerustgesteld worden dat hun risico op ongeïdentificeerde CIN 2 en CIN 3 of baarmoederhalskanker ongeveer 1 op 1000 is.
  ACOG Practice Bulletin nr. 61, "Human Papillomavirus. Clinical Management Guidelines for Obstetrician–Gynecologists." april 2005.

 • De negatief voorspellende waarde van de gecombineerde HPV-test/uitstrijkje is 99,21% voor CIN 3.
  Sherman M.E., et al. Human Papillomavirus Testing, and Risk for Cervical Neoplasia: A 10-Year Cohort Analysis. Journal of the National Cancer Institute, 2003;95:46-52.

 • Bij een ander onderzoek onder meer dan 11.000 vrouwen bleek de digene HPV Test 97% sensitief te zijn voor CIN 2+, vergeleken met 77% voor conventionele uitstrijkjes met als uitkomst ASC-US of abnormale resultaten. Het onderzoek beschreef ook dat vrouwen die met 'hoog risico' HPV zijn geïnfecteerd en die normale of grens-cytologie hebben, net zo effectief met herhaaltesten na 12 maanden met onmiddellijke colposcopie kunnen worden behandeld.
  Cuzick, J. et al. Management of women who test positive for high-risk types of human papillomavirus: the HART study. The Lancet 2003;362:1871-76.

 • Weer een ander onderzoek toonde aan dat HPV-testen een gevoeligere indicatie geeft van CIN van hoge graad dan conventionele of op vloeistof gebaseerde cytologie alleen. Screening met zowel een HPV-test als een uitstrijkje bood een sensitiviteit en negatief voorspellende waarde van bijna 100%. Eenentwintig procent van de vrouwen die persistent positief waren voor 'hoog risico' HPV-DNA typen bij een test met de digene HPV Test werden gediagnosticeerd met CIN 2/3 binnen 36 maanden, vergeleken met slechts 0,08 % van de vrouwen die initieel HPV-negatief waren.
  Lorincz, A., Richart, R. Human Papillomavirus DNA Testing As An Adjunct To Cytology In Cervical Screening Programs. APLM 2003;127:959-968.

 • Een onderzoek onder 8.466 vrouwen die routinematig gescreend werden op baarmoederhalskanker toonde aan dat, bij gebruik samen met een uitstrijkje, de sensitiviteit van de digene HPV Test 100 % was voor detectie van CIN 2+, terwijl die van alleen het uitstrijkje op 43,5 % lag.
  Petry K., et al. Inclusion of HPV testing in routine cervical cancer screening for women above 29 years in Germany: results for 8.466 patients, British Journal of Cancer,2003;88:1570-1577.

 • Vrouwen met een persistente HPV-infectie hebben 300 keer meer kans om ziekte van hoge graad van de baarmoederhals te ontwikkelen, dan HPV-negatieve vrouwen.
  Bory J., et al. Recurrent Human Papillomavirus Infection Detected with the Hybrid Capture 2 Assay Selects Women with Normal Cervical Smears at Risk for Developing High Grade Cervical Lesions: A Longitudinal Study of 3,091 Women. Int. J. Cancer, 2002;102:519-525.

 • Bij een ASC-US populatie is de sensitiviteit van de digene HPV Test voor het opsporen van precursoren van hoge graad en baarmoederhalskanker 96 %, vergeleken met 85 % voor een herhaald uitstrijkje op vloeistofbasis.
  Solomon D., et al. Comparison of Three Management Strategies for Patients with Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance: Baseline Results from a Randomized Trial, J. Nat Cancer Inst, 2001; 93:293-299.

 • Een cohortanalyse van 5.671 vrouwen boven de 30 (uitgevoerd binnen een groter onderzoek onder 7.932 vrouwen) toonde aan dat conventionele cytologie 57 % sensitief was voor HSIL; liquide cytologie was 84% sensitief en de digene HPV Test was 100 % sensitief.
  Clavel C., et al. Human Papillomavirus Testing in Primary Screening for the Detection of High-Grade Cervical Lesions: A Study of 7,932 Women. Brit J Cancer, 2001; 89 (12):1616-1623.

 • 'Hoog risico' typen HPV zijn opgespoord in 99,7% van de gevallen van baarmoederhalskanker, hetgeen bevestigt dat het virus aanwezig moet zijn voor de ontwikkeling van baarmoederhalskanker.
  Walboomers J.M.M., et al. Human Papillomavirus is a Necessary Cause of Invasive Cervical Cancer Worldwide. Journal of Pathology 1999;189:12-19.De door de FDA goedgekeurde "digene HPV Test" met CE-markering is bij laboratoria en artsen ook bekend als de "digene HC2 HPV DNA Test®". Hiermee wordt niet het QIAGEN-product bedoeld waarmee getest wordt op verschillende typen van het virus algemeen bekend staand als 'laag risico HPV', die niet geassocieerd worden met baarmoederhalskanker.